Daj cynk
Reklama

Artykuły

Test kulek 5.95 Precision BBS

Amunicja, 19.06.2013, h. 11:47, dodał: Promant , autor: Borax, Promant, Vintorez
89

Od pewnego czasu na polskim rynku dostępne są kulki rodzimej firmy 5.95 z Buska Zdroju, sprzedawane pod marką 5.95 Precision BBS. Zapraszamy do lektury testu tej airsoftowej amunicji. 

 

 a1.jpg

Test kulek 5.95 Precision BBS.

 

TYTUŁEM WSTĘPU

Od niedawna na polskim rynku dostępne są kulki rodzimej firmy 5.95 z  z Buska Zdroju, sprzedawane pod marką 5.95 Precision BBS. Obecnie firma oferuje kulki na aukcjach internetowych i poszukuje przedstawicieli handlowych. Kulki te produkowane są na Taiwanie. Firma 5.95 reklamuje swój produkt jako amunicję o wysokich parametrach - BB precyzyjne:

Kulki marki 5.95 zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach replik Air Soft Gun. Idealny kształt, doskonale wypolerowana powierzchnia oraz odpowiednio zachowana waga sprawiają, że kulki te doskonale spisują się w lufach standardowych oraz precyzyjnych.

Zapraszamy do lektury testu, którego zadaniem jest sprawdzenie powyższej charakterystyki.

 

 

kulki.jpg

 

 

OPIS PRODUKTU

Kulki 5.95 Precision BBS oferowane są w czterech wagach: 0.2 g, 0.25 g, 0.28 g oraz 0.3 g. Wszystkie mają, tradycyjnie, kolor biały. Nabywca otrzymuje 5.95 Precision BBS w worku z tworzywa, który zawiera 1 kg BB. Worek posiada zapięcie strunowe.

Opakowanie ma kolor czarny, a kulki widać w owalnym "okienku", nad którym umieszczono markę 5.95 oraz hasło reklamowe No compromise. Na opakowaniu umieszczono również informację, że kulki wykonane są z tolerancją +/- 0.01 mm. 

 

 

559.jpg

okienko.jpg

 

 

Z drugiej strony opakowania, oprócz informacji w języku angielskim i adresu strony firmy 5.95, podano wagi kulek. Właściwa waga, kulek znajdujących się w opakowaniu, zaznaczona jest na czerwono.

 

 

TYL.jpg

waga.jpg

 

 

W kilogramowym opakowaniu mieści się odpowiednio: 5000 kulek o wadze 0.2 g, 4000 kulek o wadze 0.25 g, 3550 kulek o wadze 0.28 g lub 3300 kulek o wadze 0.3 g. Ceny podane na stronie firmy 5.95 wynoszą: 35 PLN za kulki 0.2 g oraz 0.25 g, 45 PLN za kulki 0.28 g i 56 PLN za kulki 0.3 g.

 

 

TEST LABORATORYJNY

Jako punkt odniesienia w teście laboratoryjnym BB 5.95, czyli kulki referencyjne, wybrano BB 0.25 g G&G. Charakteryzują się one strukturą jednorodną - bez widocznych wtrąceń. Średnica: 5,960 mm, masa: 0,25 g.

 

 widGG.jpg

srGG.jpg

wagaGG.jpg

 

 

WYGLĄD KULEK 5.95

Test 0.2 g: powierzchnia bez widocznego szwu i punktu wtrysku, struktura jednorodna - bez widocznych wtrąceń. 

 

 wid02.jpg

 

 

Test 0.25 g: powierzchnia bez widocznego szwu i punktu wtrysku, struktura jednorodna - bez widocznych wtrąceń.

 

 wid025.jpg

 

 

Test 0.28 g: powierzchnia bez widocznego szwu i punktu wtrysku, struktura jednorodna - bez widocznych wtrąceń. 

 

 wid028.jpg

 

 

Test 0.3 g: powierzchnia bez widocznego szwu i punktu wtrysku, struktura jednorodna - bez widocznych wtrąceń. 

 

 wid03.jpg

 

 

POMIAR ŚREDNICY ORAZ WSTĘPNY POMIAR WAGI LOSOWO WYBRANYCH KULEK 5.95

 

Test 0.2 g: średnica 5,967 mm, masa: 0,203 g.

 

 

sr02.jpg

waga02.jpg

 

 

Test 0.25 g: średnica 5,980 mm, masa: 0,250 g.

 

 

sr025.jpg

waga025.jpg

 

 

Test 0.28 g: średnica 5,967 mm, masa: 0,284 g.

 

 

sr028.jpg

waga028.jpg

 

 

Test 0.3 g: średnica 5,973 mm, masa: 0,308 g.

 

 

sr03.jpg

waga03.jpg

 

 

POMIAR WAGI NA LOSOWO WYBRANYCH PRÓBACH KULEK 5.95

Celem drugiego, również precyzyjnego pomiaru wagi (do wartości dziesięciotysięcznych po przecinku) było stwierdzenie na podstawie losowo wybranych prób - jaki procent kulek 5.95 wykazuje odstępstwa od wagi (ze szczególnym uwzględnieniem niedowagi). 

Pomiar wykonany został z użyciem wag precyzyjnych. Ważono kulki z losowo wybranych prób po 10 BB.

Warunki pomiaru: temperatura 25.1 stopnia Celsjusza, wilgotność 44.4%, dokładność d = 0.1 mg.

 

1. Kulki 5.95 Precision BBS o wadze 0.2 g.

 

L.p.                        
1                 0,2110
2 0,2087
3 0,2093
4 0,2083
5 0,2082
6 0,2081
7 0,2104
8 0,2101
9 0,2098
10 0,2105

 

Kulki 5.95 o wadze 0.2 g charakteryzują się minimalnie wyższym ciężarem, a skrajna rozbieżność w wadze wynosi 0.0029 g. Nie odnotowano niedowagi. 

 

2. Kulki 5.95 Precision BBS o wadze 0.25 g.

 

L.p.               
1 0.2514 g
2 0.2508 g
3 0.2467 g
4 0.2502 g
5 0.2510 g
6 0.2475 g
7 0.2498 g
8 0.2480 g
9 0.2514 g
10 0.2501 g

 

Kulki 5.95 o wadze 0.25 g charakteryzują się niewielkimi odstępstwami od wagi. Skrajna rozbieżność w wadze kulek z próby wynosi 0.0047 g. W przypadku kulek 5.95 0.25 g odnotowaliśmy również niedowagę. Oczywiście nie są to duże wartości. Minimalną niedowagę wykazało 40 % próby. 

 

3. Kulki 5.95 Precision BBS o wadze 0.28 g.

 

L.p.            
1 0.2835 g
2 0.2854 g
3 0.2842 g
4 0.2849 g
5 0.2841 g
6 0.2839 g
7 0.2834 g
8 0.2812 g
9 0.2856 9
10 0.2808 g

 

Kulki 5.95 o wadze 0.28 g charakteryzują się minimalnie wyższym ciężarem (średnio 1,319 %), a skrajna rozbieżność w wadze wynosi 0.0048 g. Nie odnotowano niedowagi. 

 

4. Kulki 5.95 Precision BBS o wadze 0.3 g.

 

L.p.                          
1 0,3098
2 0,3104
3 0,3105
4 0,3104
5 0,2965
6 0,3105
7 0,2963
8 0,3111
9 0,3106
10 0,2959

 

Kulki 5.95 o wadze 0.3 g charakteryzują się minimalnymi odstępstwami od wagi. 30 % próby wykazuje niewielką niedowagę. Skrajna rozbieżność w wadze wynosi 0.0152 g.

 

Jak wynika z powyższych pomiarów - testowane kulki 5.95 w zasadzie nie odstają jakością standaryzacji od kulek referencyjnych. Niewidoczny jest punkt wtrysku, jak i szew z formy. Kulki charakteryzują się również dość dużą powtarzalnością wyników pomiarów średnicy i masy. Różnice są marginalne i głównie uwidaczniają się dopiero w wartościach tysięcznych i dziesięciotysięcznych po przecinku. Biorąc pod uwagę, że, według danych producenta, kulki wykonane są z tolerancją +/- 0.01 mm - można stwierdzić, że, poza odstępstwami w przypadku 0.25 g, spełniają założone parametry techniczne.

 

 

TEST PRAKTYCZNY

Druga część przeprowadzonego przez nas testu objęła strzelanie z replik broni krótkiej i długiej. Test miał na celu obserwację zachowania kulek 5.95 Precision BBS poszczególnych wag - ich tor lotu i płynności podawania - a także analizę uzyskanego skupienia/celności. Wnioski z tego testu (poza kwestią celności) są subiektywne i polegają na przedstawieniu wrażeń osób biorących udział w strzelaniach.

Na wynik strzelania wpływa wiele czynników, począwszy od samej repliki przez warunki terenowe - znaczenie ma choćby wpływ warunków atmosferycznych. Zdarza się, że opinie o kulkach tej samej marki są różne, u różnych użytkowników. Dlatego do testu użyliśmy replik, których osiągi na różnych kulkach, w różnych warunkach są nam bardzo dobrze znane, dzięki czemu mieliśmy możliwość łatwego porównania i oceny kulek 5.95 Precision BBS. 

 

Warunki testu 

Test strzelecki przeprowadzono w otwartym terenie, w warunkach bezwietrznych i przy temperaturze w granicach 18 - 20 stopni Celsjusza

W pierwszym podejściu amunicję testowano dobierając wagę do mocy i generowanej przez repliki prędkości początkowej: 0.2 g - 300 i 320 fps, 0.25 g - około 400 fps, 0.28 g - 430/440 fps oraz 0.3 g - 500 fps. Amunicję 0.3 g użyto także w pistolecie generującym 420 fps.

Następnie sprawdzano kulki 5.95 Precision BBS różnej wagi, niezależnie od mocy replik (w jednej replice testowano amunicję o różnych wagach). Wszystkie wagi przetestowano w każdej z replik broni długiej, tylko w pistoletach zasilanych green gazem testowano wyłącznie kulki 0.2 g. Ponieważ amunicja określona jest jako BB precyzyjne - użyto replik broni długiej z lufami precyzyjnymi 6.04 mm, marki Systema. Jedynie repliki broni krótkiej posiadały lufy stockowe. Repliki użyte do testu różniły się parametrami technicznymi: długością luf wewnętrznych oraz generowaną prędkością początkową.

Do obserwacji zachowania kulek 5.95 Precision BBS przy strzelaniu z broni krótkiej na dystansach 15 m i 20 m użyto następujących replik: 1911 WE, CZ75 KWA oraz RWL Nighthawk Custom.

Do obserwacji zachowania kulek 5.95 Precision BBS przy strzelaniu z broni długiej na dystansie 40 m użyto następujących replik: Galil King Arms, M4 LMT ASG/Ultimate oraz repliki customowej typu M4/M16 wyposażonej w mechabox firmy Systema.

 

Strzelanie

1. Kulki 5.95 Precision BBS o wadze 0.2 g.

Amunicja o wadze 0.2 g została przestrzelana na dystansach 15 m oraz 20 m. Użyte pistolety WE 1911 zasilane green gazem generowały prędkość początkową 300 fps. Test przeprowadzono także przy użyciu repliki KWA CZ 75, również zasilanej green gazem, która generowała prędkość początkową 320 fps.

 

 

1911.jpg

cz.jpg

 

 

W przypadku obu typów replik oraz na obu dystansach kulki 5.95 Precision BBS 0.2 g sprawowały się bardzo dobrze. Podawanie było płynne, nie odnotowano żadnych zacięć. Amunicja dała bardzo dobre skupienie - wszystkie trafienia plasowały się w sylwetce. Na dystansie 15 m wszystkie trafienia mieściły się w celu formatu A4, a na dystansie 20 m w celu formatu A3 (z czego większość w obrębie A4).

Przykładowe skupienie na dystansie 15 m, replika WE 1911 GBB (300 fps). 10/10 trafień w sylwetkę, z tego 9/10 w cel A4.

 

 

we15m.jpg

 

 

Przykładowe skupienie na dystansie 20 m,, replika WE 1911 GBB (300 fps). 8/10 trafień w sylwetkę, z tego 8/10 w cel A4.

 

 

we20m.jpg 

 

Przykładowe skupienie na dystansie 15 m, replika KWA CZ 75 (320 fps). 9/10 trafień w sylwetkę, z tego 8/10 w cel A4.

 

 

KWA15m.jpg 

 

Przykładowe skupienie na dystansie 20 m, replika KWA CZ 75 (320 fps). 8/10 trafień w sylwetkę, z tego 6/10 w cel A4.

 

 

KWA20m.jpg

 

 

Kulki 5.95 Precision BBS 0.2 g przestrzelano również przy użyciu replik broni długiej. Również w tym przypadku, po odpowiedniej regulacji HU, dawały one bardzo dobre lub dobre skupienie, a podawanie było bez zarzutu i nie odnotowano żadnych zacięć.

 

2. Kulki 5.95 Precision BBS o wadze 0.25 g.

Amunicja o wadze 0.25 g została przestrzelana na dystansie 40 m. Użyto repliki AEG M4 LMT ASG/Ultimate, generującej prędkość początkową pocisku około 400 fps. 

 

 

LMT.jpg

 

 

Podawanie było płynne i nie odnotowano żadnych zacięć. Jednak amunicja 0.25 g dała skupienie gorsze niż na kulkach o innej wadze, także przy dalszych testach - z zastosowaniem pozostałych replik. Wprawdzie trafianie w sylwetkę nie było problemem, jednak tylko niewielka część trafień plasowała się w celu formatu A4.

Przykładowe porównanie skupienia uzyskanego na kulkach 0.25 g oraz 0.28 g. (Podobne wyniki osiągano niezależnie od zastosowanej repliki - kulki 0.25 g za każdym razem charakteryzowały się gorszym skupieniem.)

0.25 g:

 

 

skupienie025.jpg

 

 

0.28 g:

 

 

skupienie028.jpg

 

 

3. Kulki 5.95 Precision BBS o wadze 0.28 g. 

Amunicja o wadze 0.28 g została najpierw przestrzelana na dystansie 40 m z użyciem repliki Galil King Arms AEG, generującej prędkość początkową pocisku rzędu 430/440 fps oraz na dystansie 20 m z użyciem pistoletu RWL Nighthawk Custom GBB, który zasilany jest CO2 i generuje prędkość początkową pocisku rzędu 420 fps.

 

 

galil1.jpg

RWL.jpg

 

 

W obu przypadkach podawanie było płynne i nie odnotowano żadnych zacięć. Amunicja 0.28 g dała bardzo dobre skupienie - najlepsze ze wszystkich wag kulek 5.95 Precision BBS. Trafianie w sylwetkę było bezproblemowe i prawie wszystkie przestrzeliny skupiały się w celu formatu A4.

Skupienie na dystansie 40 m, replika Galil King Arms AEG (430/440 fps). 10/10 trafień w sylwetkę, z tego 9/10 w cel A4.

 

 

galil40m028.jpg 

 

Skupienie na dystansie 20 m, replika RWL Nighthawk Custom GBB (420 fps). 9/10 trafień w sylwetkę, z tego 9/10 w cel A4.

 

 

RWL20m028.jpg

 

 

Amunicja o wadze 0.28 g 5.95 Precision BBS we wszystkich replikach sprawdziła się bardzo dobrze, dając odpowiednie skupienie. Kulki 0.28 g dały osiągi znacznie lepsze niż 0.25 g oraz trochę lepsze niż 0.3 g.

 

4. Kulki 5.95 Precision BBS o wadze 0.3 g.

Amunicję o wadze 0.3 g przetestowano najpierw na dystansie 40 m, z użyciem repliki customowej typu M4/M16 wyposażonej w mechabox firmy Systema - generującej prędkość początkową pocisku rzędu 500 fps oraz na dystansie 20 m z użyciem pistoletu RWL Nighthawk Custom GBB, który zasilany jest CO2 i generuje prędkość początkową pocisku rzędu 420 fps. 

 

 

hk.jpg

RWL.jpg

 

 

Podawanie kulek było płynne i nie odnotowano żadnych zacięć. Amunicja 0.3 g dała dobre skupienie (choć nieco gorsze niż 0.28 g). Trafianie w sylwetkę było w zasadzie bezproblemowe.

Skupienie na dystansie 40 m, replika 500 fps. 9/10 trafień w sylwetkę, z tego 6/10 w cel A4.

 

 

custom03.jpg

 

 

Skupienie na dystansie 20 m, replika RWL Nighthawk Custom GBB (420 fps). 7/10 trafień w sylwetkę, z tego 6/10 w cel A4.

 

 RWL03.jpg

 

 

PODSUMOWANIE

Wprawdzie taka forma testu jest, jak wcześniej wspomnieliśmy, dość subiektywna w warstwie strzeleckiej, a w przypadku każdej repliki ma dodatkowy wpływ na efekty również konfiguracja lufa / gumka / komora HU - jednak naszym zadaniem nie było dostosowywanie replik do kulek, tylko sprawdzenie efektów na dowolnych replikach.

Staraliśmy się żeby warunki strzelania były zbliżone do warunków użycia kulek w czasie gry. Dlatego strzelanie przeprowadzono w otwartym terenie, strzelając z "wolnej" ręki. Dokładna znajomość replik pozwoliła porównać efekty zastosowania 5.95 Precision BBS do efektów osiąganych z użyciem innych kulek. Również wielokrotne powtarzanie testów strzeleckich pozwoliło sprecyzować i weryfikować obserwacje efektów zastosowania 5.95 Precision BBS.

Kulki 5.95 Precision BBS są wykonane precyzyjnie. Gładka powierzchnia i duża powtarzalność wyników pomiarów średnicy - predestynuje te kulki do stosowania w lufach precyzyjnych. 

Test laboratoryjny pokazał, w przypadku losowo wybranych BB 5.95, że powtarzalność wartości średnicy i masy nie pozostawia w zasadzie nic do życzenia. W tym przypadku również "na końcu stawki" plasowały się kulki 0.25 g, jednak ogólnie - w stosunku do referencyjnych kulek G&G - testowane BB wykazywały marginalne odstępstwa wartości masy i średnicy. Zważywszy, że kulki wykonane są z tolerancją +/- 0.01 mm - można stwierdzić, iż, poza mniejszą powtarzalnością średnicy w przypadku 0.25 g, spełniają założone parametry techniczne.

Spośród testowanych wag zdecydowanie, podczas strzelania, rozczarowały nas kulki 0,25 g. Nie wiemy jaka jest tego przyczyna, ale niezależnie od zastosowanej repliki i dokładności regulacji HU - parametry lotu i osiągane skupienie były mało zadowalające. 

Z drugiej strony - zdecydowanie najlepszym skupieniem oraz trajektorią lotu, niezależnie od typu używanej repliki, charakteryzują się kulki 5.95 Precision BBS o wadze 0,28 g. Oceniamy je bardzo pozytywnie. Także z kulek 0.2 g byliśmy zadowoleni. Kulki o wadze 0.3 g mogłyby, naszym zadaniem, spisywać się nieco lepiej, jednakże różnice w skupieniu, porównując do 0.28 g, były minimalne i te kulki również powinny zadowolić potencjalnego użytkownika. 

Na podstawie naszych obserwacji i wniosków możemy stwierdzić, że kulki 5.95 Precision BBS są dobrym produktem. Naszym zadaniem przewyższają niektóre popularne rodzaje amunicji dostępne na rynku (zwłaszcza w przypadku 0.2 g oraz 0.28 g). Aczkolwiek na pewno można łatwo wskazać kulki topowych marek, które dają lepsze wyniki w strzelaniu, ale BB 5.95 można uznać za porównywalne z niektórymi "markowymi" kulkami (co zresztą potwierdza test laboratoryjny). 

Na pewno można 5.95 Precision BBS bez obaw stosować w lufach precyzyjnych, a osiągi uzyskane, zwłaszcza na 0.28 g - zadowolą wielu graczy.

 

 

 

Kulki 5.95 Precision BBS testowaliśmy dzięki uprzejmości firmy 5.95 

 

 

 

Test kulek 5.95 Precision BBS

Autor: Borax, Vintorez

Od pewnego czasu na polskim rynku dostępne są kulki krakowskiej firmy 5.95, sprzedawane pod marką 5.95 Precision BBS. Prezentowane zdjęcia pochodzą z testu kulek, przeprowadzonego przez redakcję Wmasg.

Ocena wszystkich (5.00, głosów: 10)

  • Dodaj do:
  • Facebook

Komentarze

Przejdź na koniec listy komentarzy
esco 19.06.2013, h. 12:33 esco
Nowe kulki Krakmana? :)
you-dash 19.06.2013, h. 13:01 you-dash
"Zważywszy, że kulki wykonane są z tolerancją +/- 0.01 mm - można stwierdzić, iż całkowicie spełniają założone parametry techniczne."

Coś mi tu nie pasuje, na opakowaniu jest podana tolerancja +/- 0.01mm jednak testy praktyczne pokazały, że np kulki 0,25 mają śrenicę 5,980mm zamiast podanych na opakowaniu 5,950mm co daje tolerancję nie 0,01mm a 0,03mm co moim zdaniem jest wynikiem bardzo słabym.

Pisanie na opakowaniu, że tolerancja wynosi +/-0,01mm gdy w praktyce wynosi nawet 0,03mm jest moim zdaniem zagraniem bardzo nieuczciwym.

Nie dość, że te kulki mogą konkurować chyba tylko z rocketsami to jeszcze producent ewidentnie ściemnia na opakowaniu wprowadzając tym samym klienta w błąd.
Mogę się mylić ale wydaje mi się, że są to po prostu rocketsy/P&Jty itd tylko z własnym logo.
you-dash to samo rzuciło mi się w oczy. Albo więc faktycznie tolerancja wynosi, tak jak mówisz, nie +/- 0.01, a +/- 0.03 mm, albo nie zrozumiałem tu czegoś...
Swoją drogą, fakt, że kulki 0.25 niezmiennie spisywały się najgorzej ze wszystkich, też nie budzi zaufania. Wydaje mi się, że w różnych testach kulki o różnej masie powinny lądować w dole stawki.
Swoją drogą, skoro bbs595 twierdzi, że adres strony www firmy to bbs959, to może jest to jakaś wskazówka co do dokładności, jaką owa firma stosuje przy produkcji kulek? :P
Kirk 19.06.2013, h. 13:52 Kirk
I warto dodać, że jest to wejście na rynek czyli "towar" powinien być najlepszy jakościowo..
Bo jak to już bywa najpierw coś zdobywa sławę, a potem są ciachane koszty=jakość..
Dlatego te wyniki na samym początku już według mnie skreślają te kulki całkowicie ;)
Zwłaszcza, że jak ktoś tu już pisał ceny są podobne do G&G ;)
MyN3 19.06.2013, h. 14:29 MyN3
Na Rocketsach też jest napisane tolerancja +/- 0.01mm jednak praktyka pokazuje co innego ...
Jacob22 19.06.2013, h. 18:51 Jacob22
bbs595 19.06.2013, h. 13:07 bbs595
Do artykułu wkradł się mały błąd. Jesteśmy firmą, która funkcjonuje na terenie Województwa Świętokrzyskiego w mieście Busko-Zdrój. Kulki zostały wyprodukowane specjalnie na nasze potrzeby w Tajwanie. Proszę nas nie mylić z firmami Krakowskimi bo nie mamy z nimi nic wspólnego.

www.bbs959.com
Co nie znaczy, że nie były robione w tej samej fabryce.
you-dash 19.06.2013, h. 13:08 you-dash
a zapewne tak było ;)
MyN3 19.06.2013, h. 14:25 MyN3
The-Naturat 19.06.2013, h. 13:24 The-Naturat
Czyli nadal g&g na czele
Bojeq 19.06.2013, h. 15:32 Bojeq
A ja mam pytanie z innej beczki:
Czy kulki marki 5,95 dawały takie same wyniki na chrono jak kulki innych topowych marek?
A prącie bardzo !

0,25 5,95: 474,477,473,475,481,483,478,478,482,475,
0,25 G&G: 480,474,479,478,479,473,478,483,475,472,
0,28 G&G:449,445,444,445,443,445,448,449,447,450,
0,28 5.95: 448,451,450,448,448,449,448,449,448, 449,

Generalnie u nas zastąpiły G&G w wagomiarach 0,25 i 0,28. Ale przyznaje, że bez próbek bym ich nie kupił na początku ;-)
andy1987 19.06.2013, h. 17:23 andy1987
Rozumiem, że nie moszna sprawdzić fpsów na 0,2.
Bojeq 19.06.2013, h. 20:34 Bojeq
Podrzyk 19.06.2013, h. 15:59 Podrzyk
Miałem okazje testować w terenie kulki "5,95" 0,28 g i powiem jedno: podobało mi się to co widziałem w przyrządach mechanicznych:) A strzelałem ze "stoka" ze starą gumką HU Systemy albo Guardera.
Polecam przetestować.
Konte 19.06.2013, h. 16:48 Konte
Warto przetestować ... co do G&G .. ja tam bym je stawiał na równi z madbulami. Bynajmniej bazując na własnych doświadczeniach na 0.28g obu firm. Fakt ze 595 cenowo wychodzą podobnie jak madbul i g&g ale 595 to nasza produkcja ... jak sie sprawdzą to trzeba promować rodaków :)
a czy to ważne gdzie? ważne żeby się sprawdzały jak należy ... dla mnie mogą byc robione i na ksiezycu jesli beda latać tam gdzie powinny ;)
Konte 19.06.2013, h. 17:11 Konte
Wiesz Konte, ja kupuję kulki G&G. Robione nie wiem gdzie (może nawet na Marsie), ale kupuję je w polskich sklepach. Jak Ty to określiłeś "promuję rodaków"...Logical fail z Twojej strony. :D
14100715 19.06.2013, h. 18:45 14100715
No nie koniecznie bo 595 jest polska marka ... teraz wszyscy produkuja w azji, nawet wielkie marki i nie koniecznie airsoftowe. Tania sila robocza i tyle ... ale technologie czy projekty sa przywozone tam z europy badz usa.
Konte 19.06.2013, h. 19:21 Konte
cena zbliżona do G&G czyli albo polacy chcą się nachapać i walę marżę z kosmosu, albo kulki sa "drogie" w produkcji co wskażuje na wysoka jakośc...
Niestety częściej sprawdza się ta pierwsza opcja... No nic ale przetestować trzeba

A co do fabryki to nie ma znaczenia, jak wyśleśz zapytanie do skośnookich o kulki precyzyjna w cenie 1 EUR/10 kg... to ci zrobią.
l_isek 22.06.2013, h. 23:06 l_isek
samurai_mivec 19.06.2013, h. 17:18 samurai_mivec
Dlaczego nie ma zdjęcia przekroju kulek ? Wtedy będzie można zobaczyć czy przypadkiem w środku nie siedzą bąbelki powietrza itp... To też ma moim zdaniem znaczący wpływ na lot kulki...
lukira 19.06.2013, h. 19:03 lukira
A mnie zastanawiają te lufy Systemy 6.03...

Swoją drogą test jak dla mnie kompletnie niemiarodajny. Powinny być testy porównawcze: 5,95, G&G, Guarder etc. Wszystkie z tej samej repliki i tej samej odległości strzelane. I wtedy można porównać jak na prawdę wypadają na tle konkurencji.
Tu się zgodzę. Dopiero wtedy testy będą w miarę subiektywne, bo póki co ciężko cokolwiek wnioskować.
Kacik 19.06.2013, h. 22:07 Kacik
Masz oczywiście nieco racji, ale to nie jest test porównawczy, a test konkretnych kulek, jakie dostaliśmy od sklepu. Co do luf systemy, to oczywiście wkradł się błąd, powinno być 6.04mm
Borax 19.06.2013, h. 22:15 Borax
@lukira, tak z ciekawości - jakim cudem w pełni miarodajny ma być jakikolwiek test, nawet taki jak podałeś, skoro w praktyce konfiguracja każdej repliki, stan zużycia, rodzaj lufy i HU, mogą być całkowicie inne, a tym samym inaczej wpływać na wyniki?
U testującego dane kulki mogą się zachowywać inaczej niż u każdego innego użytkownika i efekty strzelania będą inne. Dlatego uważamy, że to subiektywne i podkreślamy to wyraźnie.
Promant 19.06.2013, h. 22:33 Promant
ale nadal test na tej samej replice w danym momencie pozwala oceniać jak dane kulki zachwoują się w porównaiu z innymi. brak testu porównawczego daje powód conajmniej do podejrzeń.
Brood 24.06.2013, h. 16:10 Brood
Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zaopatrzył się w kulki, z którymi chciałbyś zrobić porównanie. Proszę bardzo, kup sobie po paczce kulek z każdej wagi, wsiądź w auto i udaj się na strzelnice poświęcając na to jedyny wolny dzień w tygodniu. Możesz też pójść łatwiejszą drogą i zająć się wyszukiwaniem dalszych powodów do podejrzeń, siedząc wygodnie w fotelu.
Borax 25.06.2013, h. 21:15 Borax
nie mi zależy na promocji produktu zdaje się? Jeśli ja jako uzytkownik mam zaopatrywać się w kulki G&G żeby porównać z jakimś nonameme to poprostu zostanę przy G&G.
ten test wygląda trochę jak niektóre publikacje naukowe: mamy słabe wyniki więc nie porównujemy a opisujemy
Brood 26.06.2013, h. 11:01 Brood
@Brood czepiasz się na siłę, ale to już Twój problem. Nie zauważyłem żeby tu ktoś zachęcał do kupna pisząc, że te kulki są lepsze od innych. Czy ktoś Ci wciska żebyś zmieniał kulki albo porzucał G&G? Rób sobie co chcesz.
Nie robimy testów porównawczych i nie będziemy robić, dlaczego - to już wyjaśniłem przy innym Twoim wpisie.
Jeśli sugerujesz, że niby mnie i Boraxowi zależy na promocji tych kulek, to bez komentarza. Test jest jaki jest. Tzw. obiektywny test kulek, który tu wszyscy próbują wynaleźć - jest mrzonką. To też już wyjaśnialiśmy w komentarzach. Za dużo przesłanek zewnętrznych i zmiennych różniących się zależnie od repliki czy warunków. My zmierzyliśmy to co mogliśmy zmierzyć i opisaliśmy to co zaobserwowaliśmy - koniec tematu.
Promant 26.06.2013, h. 12:40 Promant
Ja widać niektórzy lubią na siłę jak wielce są niezadowoleni z testów i wszędzie widzą teorię spiskową.

@Brood: nie czujesz się przekonany do tych kulek, to ich po prostu nie kupuj, w czym problem? Ja ich też nie kupię, bo nie zamierzam z własnej kieszeni wydawać pieniędzy na kulki do testów i koniec tematu. Na tym polega wolny rynek. Chcieli zrobić test to zrobili, chcieliby zrobić porównanie to by zrobili porównanie.

A jak mało ludzi zacznie je kupować, to może dadzą komuś jakieś paczki do zrobienia porządnych testów porównawczych.
lukira 26.06.2013, h. 13:42 lukira
ParQs 19.06.2013, h. 20:17 ParQs
Test zrobiony porządnie. Używałem tych kulek i będę zamawiać ponownie. Sprawdzałem na różnych replikach i w niczym nie ustępują G&G. Osobiście polecam
Snipernr1 19.06.2013, h. 21:19 Snipernr1
Ktoś testował produkt na magazynkach hi-cap ? mam tu na myśli podawanie kulasów przy rofach pow 20 rps, mnie głównie interesuje w porównaniu do G&G ?
Ja używam tylko midów oraz reali i przy preckach systemy, na kilka tysięcy wystrzelonych kulek, nie miałem żadnego zacięcia , ani w lufie , ani w magach.
Borax 19.06.2013, h. 22:24 Borax
@Snipernr1, strzelałem przy użyciu hi-capów i mid-capów, nie wiem jaki dokładnie był rof, ale na 11,1 V, dość wysoki. Przy kilku tysiącach wystrzelonych na lufę - nie było zacięć i podawanie było ok. Oczywiście nie wiem jak będzie w dłuższym użytkowaniu, ale na ten moment nie widzę wielkich różnic z innymi kulkami. Normalnie używam też G&G oraz ICSa, ale oryginalnych nie cyberguna. W przypadku moich replik efekty, zależnie od wagi były porównywalne albo trochę gorsze.
Promant 19.06.2013, h. 22:41 Promant
poldeck 19.06.2013, h. 22:12 poldeck
Do "wartości tysięcznych i dziesięciotysięcznych po przecinku" jest formą tragicznie nieprawidłową ;-) .

To by było tysiąc i dziesieć tysięcy miejsc po przecinku :-P .

Albo używamy "części tysięcznych i dziesięciotysięcznych" albo "trzecie i czwarte miejsce po przecinku".

Dziękuję za uwagę.

Pozdrawiam serdecznie.

Poldeck.
luglo 20.06.2013, h. 08:31 luglo
Wyniki pomiarów są takie sobie - szału nie ma. W tej chwili zdecydowana większość kulek ma takie lub lepsze wyniki.

Przestańcie proszę pisać o zacięciach w lufie bo to się dzieje bez względu na markę lufy czy kulek ale z powodu nieczyszczonej lufy :)

Dwa pytania:
- strzelanie odbywało się z replik usztywnionych w jakimś uchwycie czy z ręki?
- co z twardością materiału? Będą się cięły w midach?

Chętnie bym przetestował te kulki. Gdzie można dostać próbki?
@luglo, chyba nie czytałeś zbyt dokładnie. Jest wyraźnie napisane, że z wolnej ręki i dlaczego. Piszemy wyraźnie, że nie było zacięć, a w komentarzach dodatkowo potwierdzamy, że nie było problemów niezależnie od rodzaju magazynka.

Co do zacięć - nie masz racji. Brudna lufa to jedna z przyczyn. Jest jeszcze kilka, a wśród nich mogą być to również kulki.
Najlepszym przykładem są kulki Extreme Precision. Wielu ludzi miało przypadki złuszczania się tworzywa z kulek i przylepiania do wewnętrznej powierzchni lufy. Problem z tworzywem to wina produktu czyli kulek, a ciepło wydzielane od tarcia kulek o powierzchnię lufy powodowało, że płatki plastiku przyklejały się i w końcu zapychały lufę. My odnotowaliśmy też dwa takie przypadki. Żeby lufy nadawały się znów do użytku trzeba było czyścić je benzyną.
Promant 20.06.2013, h. 12:20 Promant
Promant nie doczytałem z tym strzelaniem z ręki.

Co do złuszczania się to zgodzę się, że z Xtreme był taki problem (0,2g, 0,23g i 0,25g) ale to było w 2006 roku... Od tamtej pory nie problemu bo sam chronowałem repliki na 0,2 Xtreme od 2007 do 2012. A do tego strzelam z 0,3 Xtreme od 2009 do teraz. Tych łuszczących po prostu nie ma już na rynku. Masz jeszcze jakiś przykład?
luglo 20.06.2013, h. 13:34 luglo
Inne marki bywają też zawodne, nie o markach tu piszemy; test dotyczy jednych kulek. Ale fragmentacja w lufach zdarzała się także z innymi.
Promant 20.06.2013, h. 20:58 Promant
Zaciecie - rowniez wina kulek. Na G&G nigdy jeszcze !
Guarder shit - po kilkunastu, kilkudziesieciu wystrzelonych kulkach. Bardzo zle doswiadczenia mam z tymi kulkami i nie polecam.
oGGr 24.06.2013, h. 14:31 oGGr
Dalej 20.06.2013, h. 08:49 Dalej
Z czego wykonane są kulki?

Czy produkowane są w PL, czy w Chinach?
Nie chciało się przeczytać?
siloeamistad 20.06.2013, h. 09:16 siloeamistad
Pewnie z kilkakrotnie recyklingowanego plastiku ;) Dlatego śmierdzą po otwarciu świeżej paczki...
luglo 20.06.2013, h. 09:38 luglo
Produkowane są na Taiwanie.
Promant 20.06.2013, h. 12:21 Promant
Fabryka jest na Tajwanie co nie znaczy że są tam produkowane (trochę współpracowałem z tańwańczykami...)
l_isek 22.06.2013, h. 23:11 l_isek
henno 20.06.2013, h. 10:10 henno
Mi kojarz się z kulkami HEADSHOT.
ParQs 20.06.2013, h. 11:18 ParQs
Filmik z testów kulek 5,95 znaleźć można kilka odpowiedzi na pytania zadane wcześniej w komentarzach :) http://www.youtube.com/watch?v=oKuOP9enYqE

Dziękujemy Koalicji Wschód za drugi niezależny test.
bbs595 20.06.2013, h. 11:39 bbs595
bbs595 20.06.2013, h. 11:33 bbs595
Witam.Chcielibyśmy podziękować redakcji wmasg.pl i Koalicji Wschód za przeprowadzenie testów ! Dla informacji osób które pytają; nasze kulki zostały wyprodukowane w Tajwanie na zlecenie firmy z Polski.Jesteśmy pewni jakości naszego produktu dlatego przeprowadziliśmy testy na kilku niezależnych portalach.Osoby które krytykują nasz produkt, a nie miały z nim kontaktu powinny go nabyć i porównać je z najbardziej popularnymi markami w Polsce. Jesteśmy pewni że osoba która przeprowadzi taki test na własna rękę będzie mogła obiektywnie ocenić jakość naszego produktu.www.bbs595.com
Szkoda że chłopaki nie zrobili filmiku ze strzelania kulkami 5.95 na naszej darmowej strzelnicy airsoftowej w trakcie Pikniku Militarnego "Misja Wschód" :( Wykorzystywana była dużo większa ilość replik niż na teście i każdy mógł je wypróbować na swojej replice. Ogólnie ludzie byli zadowoleni z jakości i w dwa dni działania strzelnicy nie wystąpiły problemy z tymi kulkami, czy to na auto, czy też semi.

https://www.facebook.com/KoalicjaWschod

https://plus.google.com/photos/105899985978371766408/albums/5888220176221483233?banner=pwa
ParQs 20.06.2013, h. 11:45 ParQs
RED (Lone Wolf) 20.06.2013, h. 15:50 RED (Lone Wolf)
Cena mimo wszystko robi swoje, nawet te 32 zl zamiast 35 jak sie bierze po 10 kg.
Skoro uzywam od wieeelu lat G&G (0,25 kupowane w cenie 35-39 zl) i nigdy nie mialem problemu to nie dam tyle samo za kulki innej marki, ktore dopiero wchodza na rynek.
Nie jest to zlosliwosc. Po prostu logiczny wybor
bo jezeli przykladowo jakosc jest ta sama, to musza przyciagnac klienta, przynajmniej troszke nizsza cena.
Gadanie odnosnie kto zarobi jest bez sensu,
skoro kupujecie w polskich sklepach to zarabiaja polskie sklepy.
(sory za brak polskich liter, nie moj komp)
Piękno wolnego rynku polega na tym, że każdy może kupować co chce i wybierać dowolną markę bez przymusu, a wybór jest duży. :)
Promant 20.06.2013, h. 20:54 Promant
Filip7370 20.06.2013, h. 19:03 Filip7370
Moje pytanie nieco może naiwne, ale jednak pytam czy prędkości podane w artykule to prędkości "nominalne" dla kulek 0.2 czy prędkości kulek o wagomiarze jaki jest dla nich testowany?
Prędkość początkowa zawsze jest mierzona, standardowo, na 0.2 g. I do tak zmierzonej prędkości lub mocy replik dobiera się wagę kulek. My zrobiliśmy tak samo.
Promant 20.06.2013, h. 20:56 Promant
Maciejox 20.06.2013, h. 21:33 Maciejox
Nie rozumiem wprowadzania na rynek nowej serii kulek, w której najpopularniejszy chyba wagomiar - 0.25 g - ma najgorsze osiągi...
Witam, chcieliśmy podziękować za komentarze pozytywne jak i negatywne. Na pewno pozwolą nam wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jesteśmy jednak przekonani że nie można oceniać danej gramatury kulek (w tym wypadku 0.25g) na podstawie testu przeprowadzonego na kilku replikach bez porównania z inna marką. Wystarczy obejrzeć test przeprowadzony przez Koalicja Wschód który ukazuje że gramatura 0.25g w niczym nie odbiega od topowej marki G&G. Aby porównywać ze sobą marki należny zrobić test wszystkich producentów na wielu replikach był obiektywny i miarodajny.

Poniżej opinie na temat kulek 5,95 z innego portalu na temat 0.30g jak i 0.25g.

http://www.asg.krakow.pl/viewtopic.php?f=3&t=13657
bbs595 21.06.2013, h. 11:33 bbs595
Tak czy inaczej - zaostrzcie kontrolę jakości. Pomiary nie wykazują zadowalającej "jednakowości" waszych kulek.
SirHawk 21.06.2013, h. 12:55 SirHawk
Dla nas test jest w zupełności miarodajny i obiektywny. Test nie polega na wychwalaniu produktu tylko stwierdzeniu tego co obserwujemy. I dokładnie te obserwacje i wnioski z nich znalazły się w opisie.

Jak podkreślamy - testowanie kulek, poza pomiarami laboratoryjnymi - zawsze będzie w określony sposób subiektywne. Nie można negować, że komu innemu, na innej replice i w innych warunkach mogą wyjść wyniki inne niż w powyższym teście; jednak w przypadku wagi 0.25 g efekty przedstawione w naszym teście były dokładnie takie, niezależnie od repliki.

Osobiście nie uważam, że użycie 40 replik zamiast 7 mogłoby "uwiarygodnić" wyniki. Inne wagi nie wykazywały podobnych wahań i problemów jak 0.25 g.
Natomiast co do porównania - mamy je jak najbardziej - na tych samych replikach wystrzelono tysiące kulek Blaster Devil, G&G, ICS i King Arms, a zatem dokładnie wiemy jak zachowują się dane marki i to marki z górnej półki.
Promant 21.06.2013, h. 18:29 Promant
ShOgun221 21.06.2013, h. 17:24 ShOgun221
to apropos testowania kulek innych marek na tych replikach:
" Dlatego do testu użyliśmy replik, których osiągi na różnych kulkach, w różnych warunkach są nam bardzo dobrze znane, dzięki czemu mieliśmy możliwość łatwego porównania i oceny kulek 5.95 Precision BBS. '
feder91 22.06.2013, h. 01:14 feder91
"Piękno wolnego rynku polega na tym, że każdy może kupować co chce i wybierać dowolną markę bez przymusu, a wybór jest duży. :) "

Promant - gdzie ja mogę w takim razie znaleźć kulce >0,32g koloru białego?
A co ma wolny rynek do koloru kulek? Jesli takich nie produkują (ale nie znam się, pisze teoretycznie) to ich nei kupisz, proste. Pozdro
ebenzo 22.06.2013, h. 13:35 ebenzo
Zapewne chodzi mu o "duży" wybór...
A wybór jest tak "duży", że przykładowo w tej chwili Krakowie G&G już sklepach nie uświadczysz, bo przeszły na 5.95, z których ja prywatnie, zadowolony nie jestem.
Pozostaję więc nabijać kabzę sklepom z innych miast i płacić ekstra za wysyłkę. Umówmy się, że nie jest to rozwiązanie idealne.
koho 20.10.2013, h. 15:15 koho
Nath 22.06.2013, h. 13:33 Nath
Czy ktoś testował te kulki na lufach faktycznie precyzyjnych czyli prometheusie albo kmheadzie?
Też jestem ciekaw, lufy precyzyjne nie łykają kulek które są 'niby-dobre' a przydałaby się ekonomiczne precyzyjne kulki do zasypania RKMu.
Axel 23.06.2013, h. 08:43 Axel
BAATT57 24.06.2013, h. 13:33 BAATT57
Fajna recka, ale niestety parę błędów.Ktoś już wcześniej zauważył, że odchyłki średnicy sięgają nawet 3 setne milimetra. Dodatkowo coś mi się z wagą nie podoba.Skrajne odchyłki od wagi 0,2g wg Was to 0.0029g.Ja uważam, że kulki 0,2 powinny się z tej firmy zwać 0,21g. Patrząc na wyniki które uzyskaliście... Największa skrajna odchyłka to 0,011g. Dzięki temu kulka 0,200 robi nam się w 0,211 :).
I ogólnie : skrajność przy 0.25 wynosi 0,0033g, skrajność przy 0.28 -> 0,0056g i przy 0.3 -> 0,0111. Wg Waszego testu.
Pozdrawiam.
Rozumiem, że chodziło o skrajności względem siebie (wynik największy a najmniejszy). Ale rozbieżność od wagi podanej przez producenta jest dość spora.
BAATT57 24.06.2013, h. 19:50 BAATT57
Myślisz, że jakikolwiek producent mierzy wagę do 3 czy 4 miejsca po przecinku i liczy takie różnice?
Nasz pomiar jest dokładny, ale to nie znaczy, że kulki są złe.
Mogę Ci zagwarantować, że praktycznie przy dowolnej marce będą występowały różnice wagi w losowo wybranych partiach kulek. Jeśli ktoś myśli, że kulki trzymają idealnie wagę do drugiego miejsca po przecinku, to może sobie między bajki włożyć. Ani G&G, ani żadne inne nie są idealne.

Podstawowym problemem przy kulkach jest zawsze niedowaga. Tutaj nie ma tego problemu przy 0.28 i 0.2. Fakt, są zwyżki, ale niewielkie. Przy 0.3 występuje niedowaga, ale tylko w części próby i jest dość niewielka.
Problemem tutaj są 0.25. I tyle. Kulki jakich wiele, ani specjalnie lepsze, ani specjalnie gorsze.
Promant 24.06.2013, h. 21:31 Promant
to czmeu nie zrobiliście pomiarów kulek g&g o znanej jakosci jako punktu odniesienia? Bo zapewne kuleczki wypadłyby blado
Brood 25.06.2013, h. 11:03 Brood
Zgadzam się z Brood-em. Skąd mam wiedzieć, że g&g także ma duże wahania wagi, jeśli nie zostały porównane?
2gie miejsce po przecinku jest tutaj dość znaczące..
BAATT57 25.06.2013, h. 11:06 BAATT57
Jeśli kogoś interesuje porównanie naszych kulek do topowych marek jakimi są G&G i Bioval przesyłamy linki.

http://www.youtube.com/watch?v=oKuOP9enYqE
i
http://www.asg.krakow.pl/viewtopic.php?f=3&t=13657
bbs595 25.06.2013, h. 11:22 bbs595
Nie zrobiliśmy, bo to nie jest test porównawczy. Tak samo jak nie robimy testów porównawczych replik - testujemy produkt, który nabywca może kupić i w takiej formie, w jakiej może kupić - "z pudełka". To samo dotyczy kulek.

Jeżeli ktoś tu chce snuć teorie spiskowe, że inne kulki są lepsze więc ich nie ważymy, to jego problem. Trochę to śmieszne i żałosne.

Nie będziemy robić testów porównawczych z dwóch powodów.
Pierwszy jest taki, że jak zrobimy test jednego rodzaju kulek czy innego produktu to zaraz będą komentarze, że trzeba zrobić innego, bo inny lepszy. Już tak było z magazynkami.

Nie jesteśmy milionerami, nie kupujemy replik i kulek, żeby je przetestować, a święty Mikołaj ich nam nie przynosi tylko dlatego, że ktoś ma widzi mi się, żeby je opisać. Jeżeli czasem firmy oferują lub użyczają swoich produktów, to fajnie, bo możemy je ludziom przybliżyć.

Po drugie: to co tu robimy - robimy hobbystycznie, a nie zawodowo, a nasz czas cenimy sobie tak samo jak Wy Wasz, bo robimy to kosztem odpoczynku po pracy i kosztem naszych rodzin.
Tyle w temacie, z mojej strony EOT.
Promant 25.06.2013, h. 20:44 Promant
Borax 25.06.2013, h. 20:55 Borax
Jeśli ktoś mi podeśle po niorozpieczętowanej paczce kulek G&G, to chętnie przeważę je na takiej samej wadze i w tych samych warunkach, jak kulki w naszym teście. Adres do wysyłki podam chętnym na PW.
ja rozumiem, że testy robicie hobbystycznie i we własnym zakresie. stwierdzam jedynie, że tlyko analiza porównawcza ma sens własnie dlatego że w każdej rpelice kulki zachowają się inaczej. pokazując jak zachowują sie na wadze i testowych replikach kulki G&G, możnaby stwierdzić jak u kogoś kto już G&G zna zachowają się 5.95. Nie chciałem tu robić napadu poprostu odebrałem błędnie że testujący są jednocześnei zainteresowani sprzedażą kulek.
Brood 26.06.2013, h. 23:46 Brood
@Brood - ok, rozumiem Twój punkt widzenia, dlatego właśnie testowaliśmy kulki na replikach, które bardzo dobrze znamy i z których strzelamy kulkami G&G, ICS czy Blaster Devil - dlatego wiedzieliśmy jak tamte kulki sprawdzały się w tych replikach i widzieliśmy jak w porównaniu do nich sprawdzają się kulki testowane.
Ale cały czas próbuję zwrócić Twoją uwagę na jedną kwestię: nawet jeśli w danej replice pokażesz porównanie, to i tak nie masz gwarancji, że u innego gracza takie porównanie wypadłoby podobnie. Te same kulki zachowują się często inaczej już przy innej gumce HU, a co dopiero lufie czy innych czynnikach. Innymi słowy - zawsze będzie to subiektywne i może się różnić - chyba, że testuje się na replice, z której się strzela. Inaczej nie potrafię tego wyjaśnić.
Wcześniej testowaliśmy w podobny sposób Blastery Devile i były różnice w efektach przy zastosowaniu różnych replik. Dlatego takie testy nigdy nie będą idealne, mogą być poglądowe.
Promant 27.06.2013, h. 10:17 Promant
Borax 27.06.2013, h. 06:49 Borax
Ja też jestem tego zdania, że porównanie do znanego produktu jest najbardziej miarodajne. Jednak z intensywności, z jaka wciąż wymieniasz G&G, można błędnie odebrać że jesteś zainteresowany sprzedażą tych kulek. ;)
nie no :) z rozmów w temacie (jak i z doświadczeń innych graczy) wiem że poprostu są popularne i szeroko uznawane za kulki dobrej jakości. zamiast G&G równie dobrze można wstawić: "kulki znanej marki" , "proszek znanego producenta"
Brood 27.06.2013, h. 10:23 Brood
pepsonik 01.07.2013, h. 20:29 pepsonik
Czy Wy Panowie każdą kulkę ładujecie z mikromierzem? Przecież i tak najważniejsze jak to "fruwa", a nie co jest napisane na opakowaniu... Chodzi , czy produkt sprawdza się w polu.. Ja jestem zadowolony, ale to jest moja subiektywna opinia. Pozdrawiam.
Gromu1 07.07.2013, h. 20:39 Gromu1
Ja również jestem zadowolony, choć nie byłem z początku przekonany, a że często jeżdżę przez Busko - zawsze lepiej wypić "soczek" ze sprzedawcami, pogadać i wziąć parę paczek na zapas i zaoszczędzić na wysyłce. Polecam.
Podrzyk 08.07.2013, h. 15:00 Podrzyk
O, Pepsonik dobrze to ujął :)
Ależ to była lektura, te komentarze :D
qaba 23.07.2013, h. 08:45 qaba
a firma ma jakiś namiar (numer telefonu, emalię, cośkolwiek)?
Podrzyk 06.11.2013, h. 12:57 Podrzyk
Odgrzewam...
Przestrzelałem 0,25 i 0,28, każdy "wagomiar" po około 2-3 tyś na lufie stokowej i "precce" MadBull 6,03 II gen. 363 mm.
Krótko rzecz biorąc nie miałem ani jednej zacinki, ani jednego dziwnego, niepożądanego zachowania. Wszystko lat a tak jak mógłbym sobie tego zażyczyć :)
Cena mniejsza, działanie bez zarzutów choćby najmniejszych, można brać.
A jako ciekawostkę podam, że z 0,28 g. strzelam na 430 fps z twardą gumką Guardera. Lecą jak po sznureczku- aż zdziwiony byłem, że na taką odległość z taką powtarzalnością i celnie. Nie mierzyłem, ale z 60 m to bankowo w kartkę trafię przy bezwietrznej pogodzie. :)
POLECAM, sami spróbujcie.
ASG Co-operation 27.11.2013, h. 15:47 ASG Co-operation
Jako firma, w której miesięcznie wystrzeliwujemy nawet 75 kg kulek, to ten produkt w porównaniu do wielu innych (mówię tu o masowym użytku) jest dobry. Nie powiem najlepszy, bo są kulki, które mimo ubrudzonej lufy polecą. To o tych mogę stanowczo napisać:
- wilgoć do 70% nie zacina się.
- w deszczu potrafi pluć.
- po ostrej grze (taka w której klient zaora lufą po ziemi) strzelają i nie zacinają się (jak co to prze to są szlifowane lepiej wytrzymuje zacięcia).
- no i... coś co u nas się czasem zdarza. Mianowicie komora nie musi być zasylikonowana, by strzelały. A to jest dość ważne, bo to oznacza, że nie potrzebują poślizgu, czyli są naprawdę precyzyjnie wykonane.

Z tego co wiem to użyliśmy ich 10kg, nie zwróciłem uwagi, by był złe. Ale do fantastycznych jeszcze trochę brakuje.

www.asgcoop.pl
www.facebook.com/asg.cooperation
Przejdź na początek list komentarzy

Aby dodawać komentarze musisz być zalogowany.


Wyświetleń: 2568065

Polecamy

Sponsorzy

Action Army (silver sponsor)
Modify (silver sponsor)
Specna Arms (silver sponsor)

Imprezy patronowane

Survival Force Expo 2018
Reklama

Artykuły

Reklama

Wspierają nas

Sklepy:
Gunfire.pl

Współpracujemy


Media:
airsoftnews
equipped
miekkopowietrzni
Przegląd Strzelecki - Arsenał

Lokalne środowiska:
weekend-warriors
kpasg
rus-mil

Wydawnictwa

Nawigacja

Najczęściej poruszane